Privacy & Covid-19 HYGIËNE protocol
 

Massagepraktijk Geurende handjes doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Daarom houdt de Geurende handjes zich aan de toepassing van alle voor de praktijk relevante wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt o.a. in dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 •  De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn.
 •  Altijd wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
 •  Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen zonder dat in wederzijds overleg met u besloten is dat daar een noodzaak voor is.
 • Massagepraktijk is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hier op wijzen en deze rechten respecteren.

De persoonsgegevens van u als cliënt worden uitsluitend vastgelegd ter ondersteuning van het behandelproces.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor het opstellen van de behandelovereenkomst kan Massagepraktijk Geurend handjes vragen om de volgende persoonsgegevens:

-         Voornaam

-         Achternaam

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Burgerlijke staat

-         Beroep

-         Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Massagepraktijk geurend handjes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.

Daarna geldt een bewaartermijn van 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

 

Covid-19 protocol

Vanaf 11 mei 2020 geldt er in massagepraktijk Geurend handjes een hygiëneprotocol waardoor de manier van behandelen en contact tussen cliënt en therapeut aan strikte hygiëne- en veiligheidsregels is gebonden. In de praktijk liggen deze regels ter inzage en een deel ervan dient u bij binnenkomst door te nemen en voor gezien te ondertekenen.

 

De belangrijkste regels voorafgaand en tijdens uw bezoek en behandeling leest u hieronder;

 

 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden annuleringen -ook al zijn ze niet tijdig- niet bij u in rekening gebracht
 • Tijdens het maken van uw afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en vlak voor de afspraak informeer ik nogmaals of er iets in uw situatie is veranderd.
 • Er wordt uitgebreid schoongemaakt in de praktijk voor en direct na iedere cliënt. dit houdt o.a. in dat alle aanraakgevoelige oppervlakken zoals deurklinken, de deurbel, trapleuning, stoelleuningen etc. worden ontsmet met desinfecterende middelen.
 • De behandelstoel, behandeltafel en alles waar u als cliënt mee in aanraking komt wordt vooraf en meteen na de behandeling schoongemaakt en gebruikte handdoeken en beschermhoesjes worden vervangen, dus raakt u tijdens uw bezoek zo weinig mogelijk aan en laat overbodige spullen thuis. Al uw persoonlijke spullen bergt u op in uw jaszak of tas.
 • Er is desinfecterende gel of alcohol aanwezig en u wordt verzocht om voordat u de praktijkruimte binnengaat uw handen te ontsmetten. Desgewenst mag u dit ook herhalen wanneer u weer vertrekt.
 • Het toilet in de praktijk dient u liever niet te gebruiken maar is natuurlijk wel mogelijk. Was na het gebruik uitvoerig uw handen met de daar aanwezige desinfecterende zeep en droog ze met een papieren handdoek die u vervolgens wegwerpt in de aanwezige afvalbak.
 • Ik als therapeut zorg ervoor dat ik mijn handen en onderarmen voor en na elke behandeling was met desinfecterende zeep. In sommige gevallen zal ik tijdens de behandeling of op uw verzoek preventief een mondmasker en/of beschermende handschoenen dragen. Als u het prettig vindt mag u een eigen mondmasker meenemen en dragen bij binnenkomst en ook tijdens de behandeling.
 • Tijdens de behandeling wordt er zo weinig mogelijk gesproken en het intake gesprek bij binnenkomst houden we op 1,5 meter afstand. Ook bij binnenkomst aan de voordeur geven we geen hand en u hangt zelf uw jas op en trekt uw schoenen uit voordat u de praktijkruimte binnengaat. Onderweg naar de praktijk raakt u verder zo weinig mogelijk aan.

DISCLAIMER

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg er naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

 

Investeer af en toe eens in je gezondheid.

Gun jezelf een ontspannende massage.