Algemene voorwaarden

Om de massage / behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.

1. Tarieven

    De tarieven die u elders op de website kunt vinden zijn inclusief 21% BTW.

 

2. Betaling

    Betalling verloopt altijd contant (mits anders is overeen gekomen), indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk              binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

 

3. Annulering

    U kunt uw massage afspraak kostenloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de massagebehandeling, annuleert u uw afspraak te laat dan      zijn we genoodzaakt de volledige kosten van de massage bij u in rekening te brengen.

    mochten er gegronden redenen zijn voor afzegging zoals bijv. ziekte, sterfgeval, ongelukken dan zal ik de afspraak met uw verplaatsen naar        een andere geschikte datum.

 

4. Intake en uw gezondheid

    Voorafgaand aan de eerste massage / behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de client.

    De client is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij / zij tijdens dit gesprek verstrekt.

    op basis hiervan kan een massage / behandeling op een verantwoordelijk en veilige manier gegeven worden.

    Bij wijzigingen in de situatie van de client is hij / zij zelf verantwoordelijk om dit door te gegeven.

    Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage / behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijke behandeld, zonder uw                  schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 

    Voor het bijhouden van de administratie wordt na het maken van een afspraak een vragenlijst  (intakeformulier, massage bij kanker)                      opgestuurd waarin naar uw adres, telefoonnummer en / of emailadres  wordt gevraagd.

 

5. Aansprakelijkheid

    Massagepraktijk Geurende Handjes is niet verantwoordelijk / aansprakelijk te stellen voor materiele en/of inmateriele schade ontstaat voor,          tijdens of na de massagebehandelingen.

    De massages die worden aangeboden door de massagepraktijk Geurende Handjes, zijn geen  medische behandelingen. Wanneer u zich laat      behandelen bij massagepraktijk Geurende handjes is dit geheel op eigen risico.

    Erotische en / of seksuele massages maken geen deel uit van de massages van de Geurende Handjes aanbiedt

    Clienten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht om de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

6. Klachtenprocedure

    Met ingang van 1 Januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en        Geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Massage praktijk de Geurende Handjes voldoet aan de eisen.

    Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

    klachtenfunctionaris

    Het kan voorkomen dat u als client van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.

    Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan        bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van G.A.T. ( geschilleninstantie Alternatieve                          Therapeuten ). Zie contactpagina.

    

     Geschillenfunctionaris

     Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de                   zorgaanbieder een klacht op te lossen ( met klachtenfunctionaris).

     Bovendien staat u  vrij indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt- u te wenden tot de               onafhankelijke  en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste                 traject  en na het oordeel van de zorgaanbieder.

     Met ingang van Mei 2018 is de Geurende Handjes aangesloten bij G.A.T / zorggeschil.

     De geschilleninstanie Zorggeschil is gematigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

    Eventuele kan ook een schadeclaim worden toegekend, meer informatie vindt u via de website: gatgeschillen.nl

 

8. wijziging van de Algemene voorwaarden

    De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door massagepraktijk Geurende Handjes ten alle tijde gewijzigd        worden.